Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Informatie op deze website
Lián Art&Gifts besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van
de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde
gegevens kunnen echter voorkomen. Lián Art&Gifts wijst iedere vorm van
aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de
op of via deze site weergegeven informatie. Lián Art&Gifts behoudt zich het recht
voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Lián Art&Gifts garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid
van deze website en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of
onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het
gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van
informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of
vertragingen in het verstrekken van informatie door Lián Art&Gifts of door u aan Lián
Art&Gifts middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van
de gebruiker. Lián Art&Gifts aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van
internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Lián Art&Gifts behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend
programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Lián
Art&Gifts of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de
inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk
te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Lián Art&Gifts.

Virussen
Lián Art&Gifts garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of
hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare
schadelijke componenten.
 

Copyright 2024 ©  -  Lián Art & Gifts, unieke kennis uit China  -  Disclaimer  -  Webdesign en Web Development door Ben Lemmens Design